Powtórzenie: Zaimki - klasa 6

Sprawdź swoich sił na temat zaimków; rzeczownych, przymiotnych, przysłownych oraz liczebnych.

Język polski, powtórzenie. 9 pytań.

Zaimek to:
Część mowy, która w zdaniu może zastępować inne części mowy.
Zaimki dzielimy na:
rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne
Zaimek rzeczowny zastępuję:
rzeczowniki
Zaimek przymiotny zastępuję:
przymiotniki
Zaimki przysłowne zastępują:
przysłówki
Zaimki liczebne zastępują:
liczebniki
Połącz nazwę zaimka z jego pytaniem.
Zaimek rzeczowny
+
kto? co?
Zaimek przymiotny
+
jaki? czyj? który?
Zaimek liczebny
+
ile?
Zaimek przysłowny
+
jak? gdzie?kiedy?
Zaimki przymiotne to:
twoja, swój, każde, ten.
Zaimki przysłowne to:
wtedy, gdzieniegdzie, teraz

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.