Test z języka polskiego

Zaimki - klasa 6

Pytanie 1
Zaimek to:
Pytanie 2
Zaimki dzielimy na:
Pytanie 3
Zaimek rzeczowny zastępuję:
Pytanie 4
Zaimek przymiotny zastępuję:
Pytanie 5
Zaimki przysłowne zastępują:
Dalej