Pytania i odpowiedzi

Polska - cześć 1 - warunki nat

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Polska
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1332 razy
Pytanie 1
Dopisz nazwy najwyższych wzniesień
Karkonosze Śnieżka
Tatry (Polskie) Rysy
Roztocze Wielki Dział
Pojezierze Kaszubskie Wieżyca
Góry Świetokrzyskie Łysica
Bieszczady Tarnica
Pytanie 2
Połącz pasma górskie z nazwami skał je budującymi
Karkonosze
granit
Beskidy
piaskowce
Pieniny
wapień
Góry Świętokrzyskie
kwarcyty
Góry Sowie
Gnejs
Pytanie 3
Wybierz trzy fałszywe stwierdzenia
Rysy leżą poniżej granicy wiecznego śniegu
Karpaty należą do gór zrębowych
flisz karpacki składa się z bazaltów i łupków
Pytanie 4
Zaznacz 3 cechy Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej
Maksymalna wysokość bezwzgledna przekracza 500 m
Zbudowana z wapieni jurajskich
Są tutaj liczne formy krasowe
Pytanie 5
Który zestawie są tylko surowce importowane przez Polskę
Ropa Naftowa, Gaz Ziemny, Rudy Żelaza
Pytanie 6
wpisz nazwę surowca oznaczonego cyfrą 5
węgiel kamienny
Pytanie 7
Która kolejność odpowiedni I, II, III odpowiada miejscowościom
Zakopane, Zielona Góra, Suwałki
Pytanie 8
Dopasuj do gleby region
Żuławy Wiślane
mady
Płaskowyż Głubczycki
czarnoziemy
Wyżyna Krakowsko - Częstochowska
rędziny
Pogórze Rożnowskie
Gleby brunatne górskie
Karkonosze
Glaby inicjalne
Pytanie 9
Napisz nazwę Parku Narodowego który jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO (Sama nazwa bez park narodowy, np. Ojcowski)
Białowieski
Pytanie 10
Zaznacz 3 cechy ukształtowania terytorium Polski
pasowość ukształtowania
91 % leży poniżej 300 m n p m
Największy wpływ na uszktałtowanie miały zlodowacenia

Powiązane tematy

#Polska