Pytania i odpowiedzi

Egzamin inżynierski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin inżynierski
Ilość pytań: 151 Rozwiązywany: 10083 razy
Pytanie 1
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
SO2, CO2
Pytanie 2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Pytanie 3
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
transportu
Pytanie 4
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, N2O
Pytanie 5
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
powodzie
Pytanie 6
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Pytanie 7
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
Pytanie 8
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
Pytanie 9
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
stratosferze
Pytanie 10
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Pytanie 11
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
utleniający
Pytanie 12
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
Pytanie 13
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
Pytanie 14
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
wirowy-przeciwbieżny
Pytanie 15
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym

Powiązane tematy

#inżynierski #egzamin