Fiszki

Egzamin inżynierski

Test w formie fiszek Egzamin inżynierski
Ilość pytań: 151 Rozwiązywany: 10095 razy
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
CO, NH4
CH3, pyły
PCDD, PCDF
SO2, CO2
SO2, CO2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
nigdy
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
zawsze
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
transportu
procesów przemysłowych
produkcji energii
ogrzewania budynków
transportu
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, NO2
CO2, H2O, N2O
CO2, SO2, CH4
CO2, SO2, NOx
CO2, H2O, N2O
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
trzęsienia ziemi
żadne z powyższych
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
powodzie
powodzie
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
zużycie energii
fotosyntezę
średnią temperaturę na Ziemi
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Br
Cl
N
H
Cl
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
jonosferze
termosferze
stratosferze
troposferze
stratosferze
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
redukujący
zimowy
utleniający
kwaśny
utleniający
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
SO2, CO2
SO2, pyły
NO2, CO2
NO2, węglowodory
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
grawitacyjny
odśrodkowy
inercyjny
wieżowy
wieżowy
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
barbotażowy
Venturiego
natryskowy
wirowy-przeciwbieżny
wirowy-przeciwbieżny
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym

Powiązane tematy

#inżynierski #egzamin

Inne tryby