Powtórzenie: czasowniki nieregularne das ist deutsch 1 rozdział 4

do kartkówki

Język niemiecki, powtórzenie. 11 pytań.

jeść
bezokolicznik: essen
ich : esse
du : isst
er, sie, es: isst
wir : essen
ihr : esst
sie/Sie: essen
czytać
bezokolicznik: lesen
ich: lese
du: liest
er,sie,es: liest
wir: lesen
ihr: lest
sie,Sie: lesen
jechać
bezokolicznik: fahren
ich: fahre
du : fAhrst
er,sie es: fAhrt
wir: fahren
ihr: fahrt
sie,Sie: fahren
rozmawiać
bezokolicznik: sprechen
ich: spreche
du: sprichst
er,sie,es: spricht
wir: sprechen
ihr: sprecht
sie, Sie: sprechen
być
bezokolicznik: sein
ich: bin
du: bist
er,sie,es: ist
wir: sind
ihr: seid
sie,Sie: sind
mieć
bezokolicznik: haben
ich: habe
du: hast
er,sie,es: hat
wir: haben
ihr: habt
sie,Sie: haben
lubić
bezokolicznik: mOgen
ich: mag
du: magst
er,sie,es: mag
wir: mOgen
ihr: mOgt
er,sie,es: mOgen
połącz w pary
jeść
+
essen
czytać
+
lesen
jechać
+
fahren
widzieć
+
sehen
mieć
+
haben
być
+
sein
połącz w pary
fahren
+
jechać
essen
+
jeść
sprechen
+
rozmawiać
mOgen
+
lubić
lesen
+
czytać
widzieć
ich: sehe
du: siehst
er, sie es: sieht
wir: sehen
ihr: seht
sie,Sie: sehen
tańczyć
ich: tanze
du: tanzt
er,sie,es: tanzt
wir: tanzen
ihr: tanzt
sie,Sie: tanzen

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.