czasowniki nieregularne das ist deutsch 1 rozdział 4 , fiszki z języka niemieckiego

do kartkówki

Fiszki, Język niemiecki, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
jechać
bezokolicznik, ich, du , er,sie es, wir, ihr, sie,Sie
fahren fahre fAhrst fAhrt fahren fahrt fahren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
połącz w pary
być
połącz w pary
sein
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozmawiać
bezokolicznik, ich, du, er,sie,es, wir, ihr, sie, Sie
sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
tańczyć
ich, du, er,sie,es, wir, ihr, sie,Sie
tanze tanzt tanzt tanzen tanzt tanzen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
widzieć
ich, du, er, sie es, wir, ihr, sie,Sie
sehe siehst sieht sehen seht sehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
lubić
bezokolicznik, ich, du, er,sie,es, wir, ihr, er,sie,es
mOgen mag magst mag mOgen mOgt mOgen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czytać
bezokolicznik, ich, du, er,sie,es, wir, ihr, sie,Sie
lesen lese liest liest lesen lest lesen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
połącz w pary
sprechen
połącz w pary
rozmawiać
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
być
bezokolicznik, ich, du, er,sie,es, wir, ihr, sie,Sie
sein bin bist ist sind seid sind
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
jeść
bezokolicznik, ich , du , er, sie, es, wir , ihr , sie/Sie
essen esse isst isst essen esst essen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mieć
bezokolicznik, ich, du, er,sie,es, wir, ihr, sie,Sie
haben habe hast hat haben habt haben