Powtórzenie: Państwo i społeczeństwo (economy) - słownictwo matura

państwo i społeczeństwo-economy

Język angielski, powtórzenie. 24 pytań.

bank account
konto bankowe
black market
czarny rynek
budget
budżet
commerce
handel
change
drobne pieniądze
coin
moneta
currency
waluta
finance
finanse
free-market economy
gospodarka wolnorynkowa
fund
fundusz
global issues
sprawy globalne
gross national product (GNP)
produkt krajowy brutto
income
dochód
industry
przemysł
inflation
inflacja
invest
inwestować
market
rynek
note
banknot
payment
płatność
rate of inflation
stopa inflacji
save
oszczędzić
tax
podatek
trade deficit
deficyt handlowy
workforce
siła robocza

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.