Państwo i społeczeństwo (economy) - słownictwo matura

Pytanie 1
bank account
Pytanie 2
black market
Pytanie 3
budget
Pytanie 4
commerce
Pytanie 5
change
Dalej