Powtórzenie: Komórka - budowa i funkcjonowanie

Powtórzenie stworzony na podstawie podręcznika "Ciekawi świata" z wydawnictwa Operon. W razie błędów proszę o kontakt w komentarzu.

Biologia, powtórzenie. 10 pytań.

Tonoplast to inaczej:
błona wakuolarna
Funkcją siateczki śródplazmatycznej nie jest:
utrzymanie turgoru
Jest to organellum, które uczestniczy w procesie utleniania biologicznego przy udziale oksydaz. Rozkładają powstający w tym procesie nadtlenek wodoru za pomocą enzymu - katalazy. To organellum to:
peroksysomach
Które z poniższych organelli nie wchodzą w skład komórki grzybowej?
fimbrie
chloroplasty
Ściana komórkowa roślin zbudowana jest z wielu elementów. Jednym z nich są białka powierzchniowe (błonowe). Które z poniższych funkcji pełnią?
wchodzą w skład połączeń między komórkami
biorą udział w rozpoznawaniu się komórek
funkcja wzmacniająca
Fagocytoza to sposób transportu makrocząsteczek, w którym:
duże cząsteczki pokarmowe zostają pobrane do komórki, w którym są trawione przez wodniczkę pokarmową. Niestrawione reszki zostają usunięte na zewnątrz w wyniku egzocytozy.
Faza G1 w cyklu komórkowym:
jest etapem, w którym następuje intensywna synteza białek
jest częścią interfazy
Które elementy mitozy wchodzą w skład kariokinezy?
profaza, metafaza, anafaza
Zaznacz prawdziwe dokończenia zdania. Mejoza:
umożliwia genetyczną zmienność organizmów
prowadzi do redukcji liczby chromosomów
zachodzi w komórkach diploidalnych
Substancje, które mogą wzmocnić ścianę komórkową w procesie inkrustacji to:
lignina
węglan wapnia
krzemionka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.