Test z Biologii

Komórka - budowa i funkcjonowanie

Pytanie 1
Tonoplast to inaczej:
Pytanie 2
Funkcją siateczki śródplazmatycznej nie jest:
Pytanie 3
Jest to organellum, które uczestniczy w procesie utleniania biologicznego przy udziale oksydaz. Rozkładają powstający w tym procesie nadtlenek wodoru za pomocą enzymu - katalazy. To organellum to:
Pytanie 4
Które z poniższych organelli nie wchodzą w skład komórki grzybowej?
Pytanie 5
Ściana komórkowa roślin zbudowana jest z wielu elementów. Jednym z nich są białka powierzchniowe (błonowe). Które z poniższych funkcji pełnią?
Dalej