Pytania i odpowiedzi

Teoria - test

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dynamika , fale itd
Ilość pytań: 140 Rozwiązywany: 10565 razy
Pytanie 1
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Niuton
Pytanie 2
Po dwóch równoległych torach kolejowych jadą w przeciwne strony dwa pociągi: jeden z prędkością 60 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Prędkość pociągów wzgledem siebie ma wartość:
100 km/h zarówno przy zblizaniu się, jak i przy oddalaniu
Pytanie 3
Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 m/s, a prędkość wody względem brzegów wynosi 4 m/s. Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie A-B-A miała wartość:
1,8 m/s
Pytanie 4
Spadochroniarz opada na ziemią z prędkością V1= 4 m/s bez wiatru. Zjaką prędkością V będzie się poruszał przy poziomym wietrze,którego prędkość V2 = 3 m/s?
5 m/s
Pytanie 5
Pasażer pociągu poruszającego sie z prędkością V = 10 m/s widzi w ciągu t = 3 s wymijany pogiąg o długości l=75 m. Jaką wartość ma prędkość wymija nego pociągu?
15 m/s
Pytanie 6
Jeżeli cząsteczka o masie m początkowo spoczywająca zaczęła się poruszać i jej prędkość dąży do prędkości światła w próżni c, to pęd cząstki:
rośnie do nieskończoności
Pytanie 7
W akceleratorze dwie cząstki przybliżają się do siebie, poruszjąc siepo tej samej linii prostej. Jeżeli każda z cząstek ma prędkość 0,8 c względem ścian akceleratora, to jaka wartość ich przędkości względnej V?
0,8 c < V < c
Pytanie 8
Cząstka. której czas życia w jej układzie własnym wynosi 1 s, porusza się względem obserwatora z prędkości V = 2c/3 (c - prędkość światła w próżni). Jaki czas życia t zmierzy obserwatora dla cząstki?
t>1s
Pytanie 9
Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godz., a następne 42 w czasie 3 godz. Średnia prędkość kolarza wynosiła:
17 km/h
Pytanie 10
Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
1,8 m/s
Pytanie 11
W pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 1 m. W drugiej sekundzie 2 m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie trzech sekund?
zmiennym
Pytanie 12
Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
3m
Pytanie 13
Ciało poruszające się ruchem jednostajenie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
2 m/s^2
Pytanie 14
Jeżeli pasażer pociągu poruszającego się ze stałą prędkością puścił swobodnie pewne ciało. to w układzie odniesienia związanym z ziemią tor ciała jest:
parabolą
Pytanie 15
Z pewnej wysokości h nadziemią wyrzucono dwa ciała. Pierwsze pionowo do góry z prędkością V0, a drugie dół z taką samą prędkością początkową. Jakie będę prędkości V1 pierwszego i V2 drugiego ciała w chwili upadku na ziemię? (Opór powietrza pomijamy)
V1=V2

Powiązane tematy