Fiszki

Teoria - test

Test w formie fiszek Dynamika , fale itd
Ilość pytań: 140 Rozwiązywany: 10564 razy
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Kandela
Kelwin
Amper
Niuton
Niuton
Po dwóch równoległych torach kolejowych jadą w przeciwne strony dwa pociągi: jeden z prędkością 60 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Prędkość pociągów wzgledem siebie ma wartość:
100 km/h zarówno przy zblizaniu się, jak i przy oddalaniu
100 km/h przy zblizaniu się, a 20 km/h przy oddalaniu
20 km/h przy zblizaniu się, a 100 km/h przy oddalaniu
50 km/h zarówno przy zblizaniu się, jak i przy oddalaniu
100 km/h zarówno przy zblizaniu się, jak i przy oddalaniu
Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 m/s, a prędkość wody względem brzegów wynosi 4 m/s. Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie A-B-A miała wartość:
1,8 m/s
4,5 m/s
5 m/s
zależy nie tylko od wartości prędkości łodzi i wody, ale równiż od odległości między miejscowościami
1,8 m/s
Spadochroniarz opada na ziemią z prędkością V1= 4 m/s bez wiatru. Zjaką prędkością V będzie się poruszał przy poziomym wietrze,którego prędkość V2 = 3 m/s?
5 m/s
1 m/s
3,5 m/s
7 m/s
5 m/s
Pasażer pociągu poruszającego sie z prędkością V = 10 m/s widzi w ciągu t = 3 s wymijany pogiąg o długości l=75 m. Jaką wartość ma prędkość wymija nego pociągu?
25 m/s
15 m/s
35 m/s
30 m/s
15 m/s
Jeżeli cząsteczka o masie m początkowo spoczywająca zaczęła się poruszać i jej prędkość dąży do prędkości światła w próżni c, to pęd cząstki:
dąży do wartości mc^2
maleje do zera
dąży do mc (m=const)
rośnie do nieskończoności
rośnie do nieskończoności
W akceleratorze dwie cząstki przybliżają się do siebie, poruszjąc siepo tej samej linii prostej. Jeżeli każda z cząstek ma prędkość 0,8 c względem ścian akceleratora, to jaka wartość ich przędkości względnej V?
0,8 c < V < c
V=1,6 c
c < V < 1,6 c
V=c
0,8 c < V < c
Cząstka. której czas życia w jej układzie własnym wynosi 1 s, porusza się względem obserwatora z prędkości V = 2c/3 (c - prędkość światła w próżni). Jaki czas życia t zmierzy obserwatora dla cząstki?
konkretna wartość t zależy jeszcze, poza prędkość V, także od masy cząsteczki
t>1s
t<1s
t=1s
t>1s
Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godz., a następne 42 w czasie 3 godz. Średnia prędkość kolarza wynosiła:
17 km/h
18 km/h
20 km/h
19 km/h
17 km/h
Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
0,6 m/s
2,1 m/s
1,8 m/s
3,6 m/s
1,8 m/s
W pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 1 m. W drugiej sekundzie 2 m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie trzech sekund?
jednostajnie zmiennym
jednostajnym
zmiennym
jednostajnie przyśpieszonym
zmiennym
Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
1 m
4 m
3m
2 m
3m
Ciało poruszające się ruchem jednostajenie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
4 m/s^2
1,5 m/s^2
1 m/s^2
2 m/s^2
2 m/s^2
Jeżeli pasażer pociągu poruszającego się ze stałą prędkością puścił swobodnie pewne ciało. to w układzie odniesienia związanym z ziemią tor ciała jest:
prostą pionową
parabolą
prostą ukośną
może być dowolną krzywą w zależności od wartości prędkości
parabolą
Z pewnej wysokości h nadziemią wyrzucono dwa ciała. Pierwsze pionowo do góry z prędkością V0, a drugie dół z taką samą prędkością początkową. Jakie będę prędkości V1 pierwszego i V2 drugiego ciała w chwili upadku na ziemię? (Opór powietrza pomijamy)
wynik zalezy od wartości h
V1
V1>V2
V1=V2
V1=V2

Powiązane tematy

Inne tryby