Powtórzenie: Hydrosfera - sprawdzian

Pytania dotyczące znajomości zagadnienia hydrosfery.

Geografia, powtórzenie. 30 pytań.

Wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym to:
hydrosfera
Potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz. Zachodzą głównie pod wpływem działalności wiatrów lub różnic temperatury, zasolenia i gęstości wody.
prądy morskie
Bilans wodny to:
zestawienie zysków i strat wody na jakimś obszarze w okresie roku hydrologicznego
Obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska. Powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych.
bagno
Zaznacz typy jezior:
cyrkowe
tektoniczne
nadbrzeżne
kraterowe
przydeltowe
rynnowe
krasowe
morenowe
Linia na mapie łącząca punkty o takim samym stopniu zasolenia to:
izohalina
Uzupełnij zdanie:

Ilość wody w hydrosferze wynosi [..] mld km2.
1,4
Ile % zasobów hydrosfery stanowią wody słodkie?
2,5%
Czynnikiem, który wpływa na krążenie wody jest:
energia cieplna Słońca
Cykl krążenia wody, który następuje pomiędzy oceanem, atmosferą i kontynentem to:
duży obieg wody
Co ile lat woda w całości wymienia się w hydrosferze?
2800
Ile % udziału w hydrosferze mają wody podziemne?
1,7%
Ile tys. km2 zajmuje para wodna?
12,9
Wahadłowy ruch wody morskiej od brzegu i w kierunku brzegu to:
przybój
Obszar lądu z którego dorzecze przyjmuje wodę to:
zlewnia
Obszar z którego wody spływają do jednego dużego zbiornika
zlewisko
Rzeki okresowe:
w porze suchej wysychają w porze deszczowej odprowadzają wodę
Zaznacz sposoby zasilania rzeki:
gruntowe
opadowe
roztopowe
Miejsce gromadzenia się śniegu i przekształcania się śniegu w lód nazywamy:
pole firnowe
Transgresja to:
ruch lodowy polegający na przybywaniu lodowca

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.