Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 4 - Hydrosfera

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania dotyczące znajomości zagadnienia hydrosfery.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 66408 razy
Pytanie 1
Wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym to:
hydrosfera
Pytanie 2
Potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz. Zachodzą głównie pod wpływem działalności wiatrów lub różnic temperatury, zasolenia i gęstości wody.
prądy morskie
Pytanie 3
Bilans wodny to:
zestawienie zysków i strat wody na jakimś obszarze w okresie roku hydrologicznego
Pytanie 4
Obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska. Powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych.
bagno
Pytanie 5
Zaznacz typy jezior:
nadbrzeżne
przydeltowe
morenowe
rynnowe
cyrkowe
krasowe
tektoniczne
kraterowe
Pytanie 6
Linia na mapie łącząca punkty o takim samym stopniu zasolenia to:
izohalina
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie.
Ilość wody w hydrosferze wynosi
1,4
mld km2.
Pytanie 8
Ile % zasobów hydrosfery stanowią wody słodkie?
2,5%
Pytanie 9
Czynnikiem, który wpływa na krążenie wody jest:
energia cieplna Słońca
Pytanie 10
Cykl krążenia wody, który następuje pomiędzy oceanem, atmosferą i kontynentem to:
duży obieg wody
Pytanie 11
Co ile lat woda w całości wymienia się w hydrosferze?
2800
Pytanie 12
Ile % udziału w hydrosferze mają wody podziemne?
1,7%
Pytanie 13
Ile tys. km2 zajmuje para wodna?
12,9
Pytanie 14
Wahadłowy ruch wody morskiej od brzegu i w kierunku brzegu to:
przybój
Pytanie 15
Obszar lądu z którego dorzecze przyjmuje wodę to:
zlewnia
Pytanie 16
Obszar z którego wody spływają do jednego dużego zbiornika
zlewisko
Pytanie 17
Rzeki okresowe:
w porze suchej wysychają w porze deszczowej odprowadzają wodę
Pytanie 18
Zaznacz sposoby zasilania rzeki:
opadowe
roztopowe
gruntowe
Pytanie 19
Miejsce gromadzenia się śniegu i przekształcania się śniegu w lód nazywamy:
pole firnowe
Pytanie 20
Transgresja to:
ruch lodowy polegający na przybywaniu lodowca