Hydrosfera - sprawdzian

Wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym to:
Potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz. Zachodzą głównie pod wpływem działalności wiatrów lub różnic temperatury, zasolenia i gęstości wody.
Bilans wodny to:
zestawienie zysków i strat wody na jakimś obszarze w okresie roku hydrologicznego
zestawienie zysków i strat wody na jakimś obszarze w dowolnie ustalonym okresie hydrologicznym
zestawienie zysków i strat wody na całej kuli ziemskiej w okresie roku hydrologicznego
zestawienie zysków i strat wody na całej kuli ziemskiej w dowolnie ustalonym okresie hydrologicznym
Obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska. Powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych.
Zaznacz typy jezior:
nadbrzeżne
przydeltowe
morenowe
rynnowe
kolebkowe
cyrkowe
krasowe
tarasowe
tektoniczne
kraterowe
Dalej
Pozostało 5 stron