Powtórzenie: Sieci i Protokoły

Sieci i Protokoły

Informatyka, powtórzenie. 12 pytań.

Pop3 to:
protokół odbiór poczty elektronicznej
Ile warstw zawiera model OSI?
7
Komutator to inaczej?
przełącznik
Router działa w warstwie?
sieciowej
Protokół SSH
protokół zapewniający szyfrowanie połączenia
Protokół trasowania ograniczony 15 przeskokami to:
rip
Protokół opracowany przez firmę Cisco to:
igrp
Komutator działa w warstwie:
łącza danych
Hub działa w warstwie:
fizycznej
Protokół trasowania działający na podstawie wektora odległości to:
rip
Sieć lokalna to:
sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro.
Adres: 127.45.11.1 jest adresem klasy:
A

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.