Sieci i Protokoły

Pytanie 1
Pop3 to:
Pytanie 2
Ile warstw zawiera model OSI?
Pytanie 3
Komutator to inaczej?
Pytanie 4
Router działa w warstwie?
Pytanie 5
Protokół SSH
Dalej