Pytania i odpowiedzi

I Wojna Światowa 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdź swoją wiedzę z wojny 1914 - 1918.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6446 razy
Pytanie 1
Kiedy rozpoczęła się ofensywa Brusiłowa?
czerwiec 1916
Pytanie 2
W jakiej bitwie po raz pierwszy użyto czołgów?
nad Sommą
Pytanie 3
Kto był premierem Wlk. Brytanii, kiedy ta wchodziła w konflikt?
Asquith
Pytanie 4
Jakie państwa należały do Czwórprzymierza?
Niemcy
Austro-Węgry
Bułgaria
Turcja
Pytanie 5
Kto zamordował arcyksięcia Franciszka Ferdynanda?
Princip
Pytanie 6
Kogo nazywano Starym Tygrysem?
Georges'a Clemenceau
Pytanie 7
Kto dowodził ofensywą Koalicji rozpoczętą w kwietniu 1917?
Nivelle
Pytanie 8
Kiedy (podaj rok) w ramach wojny totalnej Niemcy zatopili Lusitanię?
1915
Pytanie 9
Wskaż skład Wielkiej Czwórki:
Vittorio Orlando
T. W. Wilson
G. Clemenceau
David Lloyd George
Pytanie 10
Gdzie miały miejsce strajki styczniowe?
w Niemczech
Pytanie 11
Podaj dwie najbardziej krwawe bitwy I wojny światowej?
Verdun i Somma
Pytanie 12
Kto był zwycięzcą spod Marny?
Joffre
Pytanie 13
Który blok państw w 1916 r. wyszedł z inicjatywą zawarcia pokoju?
Państwa Centralne
Pytanie 14
Gdzie podpisano rozejm pomiędzy stronami walczącymi w listopadzie 1918 r.?
w Compiegne
Pytanie 15
Kto kierował ministerstwem spraw zagranicznych Rzeszy w chwili, gdy ta przystąpiła do wojny?
Gottlieb von Jagow

Powiązane tematy

#I #wojna #światowa #wojna #XX