Powtórzenie: I Wojna Światowa 3

Sprawdź swoją wiedzę z wojny 1914 - 1918.

Historia, powtórzenie. 15 pytań.

Kiedy rozpoczęła się ofensywa Brusiłowa?
czerwiec 1916
W jakiej bitwie po raz pierwszy użyto czołgów?
nad Sommą
Kto był premierem Wlk. Brytanii, kiedy ta wchodziła w konflikt?
Asquith
Jakie państwa należały do Czwórprzymierza?
Austro-Węgry
Bułgaria
Turcja
Niemcy
Kto zamordował arcyksięcia Franciszka Ferdynanda?
Princip
Kogo nazywano Starym Tygrysem?
Georges'a Clemenceau
Kto dowodził ofensywą Koalicji rozpoczętą w kwietniu 1917?
Nivelle
Kiedy (podaj rok) w ramach wojny totalnej Niemcy zatopili Lusitanię?
1915
Wskaż skład Wielkiej Czwórki:
Vittorio Orlando
David Lloyd George
G. Clemenceau
T. W. Wilson
Gdzie miały miejsce strajki styczniowe?
w Niemczech
Podaj dwie najbardziej krwawe bitwy I wojny światowej?
Verdun i Somma
Kto był zwycięzcą spod Marny?
Joffre
Który blok państw w 1916 r. wyszedł z inicjatywą zawarcia pokoju?
Państwa Centralne
Gdzie podpisano rozejm pomiędzy stronami walczącymi w listopadzie 1918 r.?
w Compiegne
Kto kierował ministerstwem spraw zagranicznych Rzeszy w chwili, gdy ta przystąpiła do wojny?
Gottlieb von Jagow

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.