I Wojna Światowa 3

Kiedy rozpoczęła się ofensywa Brusiłowa?
czerwiec 1916
marzec 1916
luty 1915
październik 1915
W jakiej bitwie po raz pierwszy użyto czołgów?
nad Sommą
pod Verdun
pod Gorlicami
w drugiej bitwie nad Marną
Kto był premierem Wlk. Brytanii, kiedy ta wchodziła w konflikt?
Jakie państwa należały do Czwórprzymierza?
Niemcy
Austro-Węgry
Bułgaria
Turcja
Rumunia
Rosja
Serbia
Kto zamordował arcyksięcia Franciszka Ferdynanda?
Dalej
Pozostały 2 strony