Powtórzenie: Szkielet osiowy i połączenia w tym obrębie

Powtórzenie zawiera pytania dotyczące kości tworzących oś ciała i połączeń

Biologia, powtórzenie. 54 pytań.

W pojęciu staw szczytowo-obrotowy określa się
2 stawy szczytowo-obrotowe boczne
2 stawy szczytowo-obrotowe pośrodkowe
Przyporządkuj stawy szczytowo-obrotowe do ich umiejscowienia
szczytowo-obrotowy tylny
+
pow. stawowa tylna zęba i pow. stawowa więzadła poprzecznego kręgu poprzecznego
szczytowo-obrotowy przedni
+
pow. na przedniej stronie zęba kręgu obrotowego i dołek zębowy na stronie tylnej łuku przedniego kręgu szczytowego
szczytowo-obrotowe boczne
+
dołki staw. dolne kręgu szczytowego i górne pow. stawowe kręgu obrotowego
Połącz więzadła w stawie obrotowo-szczytowym do ich umiejscowienia
krzyżowe kręgu szczytowego
+
ząb kręgu obrotowego i części boczne kręgu szczytowego
wierzchołka zęba
+
ząb kręgu obrotowego i przedni brzeg otworu wielkiego
skrzydełkowate
+
ząb kręgu obrotowego i kłykcie potyliczne
Na jakiej kości znajduje się siodło tureckie
klinowej
Na jakiej kości znajduje się guzek gardłowy ?
potylicznej
Na jakiej kości znajduje się grzebień koguci ?
sitowej
wyrostek jarzmowy należy do kości
czołowej
szczękowej
skroniowej
Na jakiej kości znajduje się dół żuchwowy
skroniowej
Na jakiej kości znajduje się blaszka pionowa ?
sitowej
Na jakiej kości znajdują się wyrostki skrzydełkowate ?
klinowej
Na jakiej kości znajduje się wyrostek kłykciowy ?
żuchwie
Wyrostek zębodołowy znajduje się na żuchwie
fałsz
W jakich kościach znajdują się zatoki przynosowe ?
szczękowej
czołowej
komórkach k. sitowej
klinowej
"Rogi" są charakterystyczne dla kości
gnykowej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.