Szkielet osiowy i połączenia w tym obrębie

Test zawiera pytania dotyczące kości tworzących oś ciała i połączeń

Biologia, powtórzenie. 54 pytań.

REKLAMA
Guzki żebra
występują na żebrach od II do X
Na końcu tylnym żebra wyróżniamy
głowę
szyjkę
guzek
Zaznacz istniejące połączenia żeber z kręgosłupem
stawy żebrowo-poprzeczne
stawy głów żebrowych
W stawach żebrowo-mostkowych wyróżniamy więzadła
promieniste
żebrowo-mieczykowate
mostkowo-żebrowe śródstawowe
W budowie mostka wyróżniamy 3 główne części
rękojeść
wyrostek mieczykowaty
trzon
Połączenia w obrębie mostka to
chrząstkozrosty
Podczas oddychania, w obrębie klatki piersiowej odbywają się ruchy w stawach
ruchy mostka (tzw. przesunięcie równoległe)
żebrowo-mostkowych
żebrowo-poprzecznych
głów żebrowych
Zaznacz kości mózgoczaszki
Picture 27
parzyste kości ciemieniowe
k. czołowa
parzyste kości skroniowe
k. sitowa
k. potyliczna
k. klinowa
Zaznacz kości trzewioczaszki
Picture 28
parzyste k. nosowe
lemiesz
parzyste k. jarzmowe
parzyste k. łzowe
żuchwa
parzyste kości małżowiny nosowej dolnej
parzyste k. szczękowe
parzyste k. podniebienne
k. gnykowa
trzy kosteczki słuchowe
Kość gnykowa łączy się tylko z żuchwą
fałsz
Dwie kości ciemieniowe łączy szew
strzałkowy
Kości ciemieniowe z kością czołową łączy szew
wieńcowy
kość ciemieniową z łuską kości skroniowej łączy szew
łuskowy
W czaszce dorosłego człowieka występujące chrząstkozrosty to
klinowo-skalisty
skalisto-potyliczny
W stawie skroniowo-żuchwowym występuje krążek stawowy, który dzieli jamę stawową na 2 piętra
prawda
Połącz powierzchnie stawowe stawu skroniowo-żuchwowego z miejscem ich osadzenia
głowa żuchwy
+
wyrostek kłykciowy
dół żuchwy
+
kość skroniowa
guzku stawowym :)
+
nie zapomnij o
Więzadła, które wzmacniają staw skroniowo-żuchwowy to
w. boczne
w. klinowo-żuchwowe
w. rylcowo-żuchwowe
Połącz więzadła stawu skroniowo-żuchwowego z ich rozmieszczeniem
więzadło boczne
+
od wyrostka jarzmowego do tylnej strony szyjki wyrostka kłykciowego
więzadło klinowo-żuchwowe
+
od kolca k. klinowej do wewnętrznej pow. gałęzi żuchwy
więzadło rylcowo-żuchwowe
+
od wyrostka rylcowego do kąta żuchwy
Zaznacz ruchy występujące w stawie skroniowo-żuchwowym
ruchy boczne, czyli żucie
opuszczanie i podnoszenie
wysuwanie i cofanie
Staw szczytowo-potyliczny
umożliwia ruchy zginania i prostowania
jest utworzony przez połączenie kłykci potylicznych z dołkami stawowymi górnymi kręgu szczytowego
jest stawem dwuosiowym kłykciowym
jest wzmocniony torebkami stawowymi i błonami szczytowo-potylicznymi
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.