Szkielet osiowy i połączenia w tym obrębie

Powtórzenie zawiera pytania dotyczące kości tworzących oś ciała i połączeń

Biologia, powtórzenie. 54 pytań.

Guzki żebra
występują na żebrach od II do X
Na końcu tylnym żebra wyróżniamy
szyjkę
głowę
guzek
Zaznacz istniejące połączenia żeber z kręgosłupem
stawy żebrowo-poprzeczne
stawy głów żebrowych
W stawach żebrowo-mostkowych wyróżniamy więzadła
żebrowo-mieczykowate
promieniste
mostkowo-żebrowe śródstawowe
W budowie mostka wyróżniamy 3 główne części
rękojeść
trzon
wyrostek mieczykowaty
Połączenia w obrębie mostka to
chrząstkozrosty
Podczas oddychania, w obrębie klatki piersiowej odbywają się ruchy w stawach
ruchy mostka (tzw. przesunięcie równoległe)
żebrowo-poprzecznych
głów żebrowych
żebrowo-mostkowych
Zaznacz kości mózgoczaszki
Picture 27
k. sitowa
parzyste kości ciemieniowe
k. czołowa
k. klinowa
parzyste kości skroniowe
k. potyliczna
Zaznacz kości trzewioczaszki
Picture 28
lemiesz
parzyste kości małżowiny nosowej dolnej
trzy kosteczki słuchowe
parzyste k. podniebienne
k. gnykowa
żuchwa
parzyste k. jarzmowe
parzyste k. szczękowe
parzyste k. nosowe
parzyste k. łzowe
Kość gnykowa łączy się tylko z żuchwą
fałsz
Dwie kości ciemieniowe łączy szew
strzałkowy
Kości ciemieniowe z kością czołową łączy szew
wieńcowy
kość ciemieniową z łuską kości skroniowej łączy szew
łuskowy
W czaszce dorosłego człowieka występujące chrząstkozrosty to
skalisto-potyliczny
klinowo-skalisty
W stawie skroniowo-żuchwowym występuje krążek stawowy, który dzieli jamę stawową na 2 piętra
prawda
Połącz powierzchnie stawowe stawu skroniowo-żuchwowego z miejscem ich osadzenia
głowa żuchwy
+
wyrostek kłykciowy
dół żuchwy
+
kość skroniowa
guzku stawowym :)
+
nie zapomnij o
Więzadła, które wzmacniają staw skroniowo-żuchwowy to
w. klinowo-żuchwowe
w. boczne
w. rylcowo-żuchwowe
Połącz więzadła stawu skroniowo-żuchwowego z ich rozmieszczeniem
więzadło boczne
+
od wyrostka jarzmowego do tylnej strony szyjki wyrostka kłykciowego
więzadło klinowo-żuchwowe
+
od kolca k. klinowej do wewnętrznej pow. gałęzi żuchwy
więzadło rylcowo-żuchwowe
+
od wyrostka rylcowego do kąta żuchwy
Zaznacz ruchy występujące w stawie skroniowo-żuchwowym
ruchy boczne, czyli żucie
opuszczanie i podnoszenie
wysuwanie i cofanie
Staw szczytowo-potyliczny
jest utworzony przez połączenie kłykci potylicznych z dołkami stawowymi górnymi kręgu szczytowego
umożliwia ruchy zginania i prostowania
jest wzmocniony torebkami stawowymi i błonami szczytowo-potylicznymi
jest stawem dwuosiowym kłykciowym

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.