Powtórzenie: Przed kolosem

poziom b1

Język angielski, powtórzenie. 87 pytań.

czesne
tuition fee
koło naukowe
student research group
obmit
skip
be present
attendance
obowiązkowe
compulsory
obieralny
elective
studia dzienne
full-time studies
wykłady
lectures
ukończyć
graduate from
praca licencjacka
undergraduate dissertation
studia I stopnia
first-cycle studies
zawiera
involve
staż
internship
doświadczenie zawodowe
work experience
przy pierwszej próbie
at the first attempt
wirtualny dziekanat
student information system
stypendium
academic performance scholarship
dziedzina nauki
field of study
być z kimś na ty
on first-name terms

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.