Pytania i odpowiedzi

Przed kolosem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. poziom b1
Ilość pytań: 87 Rozwiązywany: 3082 razy
Pytanie 1
osiągnąć, realizować
achieve
Pytanie 2
uzyskać, otrzymać, nabyć
obtain
Pytanie 3
ciągły
continously
Pytanie 4
szacunek dla
respectful for
Pytanie 5
wskazany
advisable
Pytanie 6
spóźnialscy
latecomers
Pytanie 7
wyznaczone zadania
assignment
Pytanie 8
want to do sth
feel like doing sth
Pytanie 9
przeszkadzać
interrupt
Pytanie 10
dłubać
carved
Pytanie 11
nieczytelny
illegible
Pytanie 12
be informed
keep track of
Pytanie 13
legitymacja studencka
electronic student ID card
Pytanie 14
ważność
validity
Pytanie 15
powtarzać
retake
Pytanie 16
warunki
requirements
Pytanie 17
urlop dziekański
Dean's leave
Pytanie 18
zaliczenie
course credit
Pytanie 19
zgoda dziekana
Dean's consent
Pytanie 20
awansem
in advanced

Powiązane tematy

#jezykangielski #slowka