Powtórzenie: Przed kolosem

poziom b1

Język angielski, powtórzenie. 87 pytań.

osiągnąć, realizować
achieve
uzyskać, otrzymać, nabyć
obtain
ciągły
continously
szacunek dla
respectful for
wskazany
advisable
spóźnialscy
latecomers
wyznaczone zadania
assignment
want to do sth
feel like doing sth
przeszkadzać
interrupt
dłubać
carved
nieczytelny
illegible
be informed
keep track of
legitymacja studencka
electronic student ID card
ważność
validity
powtarzać
retake
warunki
requirements
urlop dziekański
Dean's leave
zaliczenie
course credit
zgoda dziekana
Dean's consent
awansem
in advanced

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.