Pytania i odpowiedzi

Tabliczki do znaków drogowych - test

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości tabliczek do znaków drogowych.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 6346 razy
Pytanie 1
Co to za tabliczka?
T-34 Pobór opłaty elektronicznej
Pytanie 2
Co to za tabliczka?
T-1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Pytanie 3
Co to za tabliczka?
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Pytanie 4
Co to za tabliczka?
T-3A Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Pytanie 5
Co to za tabliczka?
T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Pytanie 6
Co to za tabliczka?
T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Pytanie 7
Co to za tabliczka?
T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Pytanie 8
Co to za tabliczka?
T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Pytanie 9
Co to za tabliczka?
T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Pytanie 10
Co to za tabliczka?
T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Pytanie 11
Co to za tabliczka?
T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Pytanie 12
Co to za tabliczka?
T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Pytanie 13
Co to za tabliczka?
T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
Pytanie 14
Co to za tabliczka?
T-23G Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
Pytanie 15
Co to za tabliczka?
T-23B Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
Pytanie 16
Co to za tabliczka?
T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Pytanie 17
Co to za tabliczka?
T-23C Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Pytanie 18
Co to za tabliczka?
T-23A Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
Pytanie 19
Co to za tabliczka?
T-23F Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
Pytanie 20
Co to za tabliczka?
T-23E Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową