Strona 1

Tabliczki do znaków drogowych - test

Pytanie 1
Co to za tabliczka?
T-23h Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-34 Pobór opłaty elektronicznej
T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
Pytanie 2
Co to za tabliczka?
T-1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-1V Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
Pytanie 3
Co to za tabliczka?
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1B Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Pytanie 4
Co to za tabliczka?
T-3A Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T- 3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T- 1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
Pytanie 5
Co to za tabliczka?
T-1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T- 5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Pytanie 6
Co to za tabliczka?
T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Pytanie 7
Co to za tabliczka?
T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Pytanie 8
Co to za tabliczka?
T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów