Pytania i odpowiedzi

Podstawy hydrologii

Pytanie 1
Co to jest hydrologia?
nauka o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem obiegu wody w przyrodzie i procesów związanych z tym obiegiem
Pytanie 2
Obieg wody w przyrodzie
Stała wymiana wody między atmosferą,litosferą a hydrosferą a także wyraz związku pomiędzy wodami atmosferycznymi,powierzchniowymi i podziemnymi
Pytanie 3
Czynnik zwalniający obieg wody
retencja
Pytanie 4
Główne przyczyny krążenia wody
energia cieplna słońca,siła ciężkości,ciśnienie atmosferyczne i inne
Pytanie 5
Mały obieg wody
Wymiana wody pomiędzy atmosferą a lądami
Pytanie 6
Intercepcja
proces zatrzymywania wody na pokryciu
Pytanie 7
Opad netto
opad,który dotrze do ziemi
Pytanie 8
Infiltracja
proces wsiąkania wody w ziemię
Pytanie 9
Transpiracja
pobieranie wody przez rośliny do celów własnych
Pytanie 10
Ewaporacja
parowanie
Pytanie 11
Ewapotranspiracja
ubytek wody z powierzchni Ziemi drogą bezpośredniego parowania z wód i gleby oraz oddychania roślin
Pytanie 12
Równanie bilansowe dla lądów
zmiana retencji wody na lądach=całkowity opad na lądy-całkowite parowanie-odpływ