Test z Geografii

Podstawy hydrologii

Pytanie 1
Co to jest hydrologia?
Pytanie 2
Obieg wody w przyrodzie
Pytanie 3
Czynnik zwalniający obieg wody
Pytanie 4
Główne przyczyny krążenia wody
Pytanie 5
Mały obieg wody
Dalej