Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 2 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 96 Rozwiązywany: 6040 razy
Pytanie 1
Które z poniższych twierdzen odnosza sie do procesu klonowania roslin:
wszystkie powyższe.
Pytanie 2
Które stwierdzenie nie jest prawidłowe:
w metodzie transplantacji jader przeżywalnosc zarodków jest wysoka.
Pytanie 3
Co to jest eksplant:
materiał organiczny użyty do powielania;
Pytanie 4
Co to jest enukleacja:
usuwanie jadra oocytu;
Pytanie 5
Receptory TLR:
pełnia funkcje jako homo- i heterodimery;
Pytanie 6
W odniesieniu do klonowania istotne jest:
wszystkie powyższe.
Pytanie 7
Ułóż w odpowiedniej kolejnosci:
1. aktywacja kinazy roslinnej zależnej od kalmoduliny;
2. zapłodnienie;
3. wzrost steżenia jonów Ca2+.
2,3,1.
Pytanie 8
W jakiej fazie dojrzewania oocytu najlepiej wprowadzac jadro:
w metafazie;
Pytanie 9
Zaznacz prawidłowa odpowiedz:
w komórce niezróżnicowanej i komórkach somatycznych proces ich dojrzewania jest regulowany w podobny sposób;
Pytanie 10
Od czego zależny jest poziom MPF (maturation promoting factor):
od progesteronu i zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
Pytanie 11
Jakie stadia rozwoju komórkowego nie wystepuja w procesie klonowania:
dojrzała komórka jajowa;
Pytanie 12
Metoda dzielenia i bisekcji to:
metoda podziału blizniaczego;
Pytanie 13
Białka E2F,rb i p53 w genomie ludzkim sa:
żadna nie jest prawidłowa
Pytanie 14
Białka RAS:
wpływaja na transkrypcje białka RB
sa aktywowane przez GTP
tworza nadrodzine w której skład wchodza m.in. :białka Rho
Pytanie 15
Proces proliferacji:
charakteryzuje komórki nowotworowe
jest swoisty dla komórek merystematycznych
polega na gwałtownym mnożeniu sie komórek
Pytanie 16
Wskaż zdania poprawne dotyczace receptorów TLR :
sa transmembranowe- czesc zewnatrz komórkowa przekazuje sygnał natomiast wewnatrz komórkowa wiaże ligand
Pytanie 17
Wskaż poprawne zdania dotyczace rodziny białek Nfkb:
zakres działania bialek, należacych do rodziny nfkb jest szeroki i obejmuje m.in. odpowiedz immunologiczna, różnicowanie komórek , regulacje procesów onkogenezy itd.
Pytanie 18
Onkogeny :
sa genami dominujacymi (wystarczy jeden zmutowany allel aby wywierał onkogenne działanie)
sa to zmutowane wersje genów, których funkcjonowanie prowadzi do stymulacji proliferacji komórki
Pytanie 19
Wybierz poprawne stwierdzenia na temat genów supresorowych :
wiekszosc z nich może ulegac mutacjom w komórkach rozrodczych i wywołac dziedziczne postacie nowotworów
powoduja powstanie nowotworu, gdy oba allele uległy mutacji
Pytanie 20
Z powstawaniem nowotworu nie sa zwiazane nastepujace zjawiska:
recesywna mutacja w onkogenach, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek