Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 2 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 96 Rozwiązywany: 4457 razy
Pytanie 1
Które z poniższych twierdzen odnosza sie do procesu klonowania roslin:
wszystkie powyższe.
Pytanie 2
Które stwierdzenie nie jest prawidłowe:
w metodzie transplantacji jader przeżywalnosc zarodków jest wysoka.
Pytanie 3
Co to jest eksplant:
materiał organiczny użyty do powielania;
Pytanie 4
Co to jest enukleacja:
usuwanie jadra oocytu;
Pytanie 5
Receptory TLR:
pełnia funkcje jako homo- i heterodimery;
Pytanie 6
W odniesieniu do klonowania istotne jest:
wszystkie powyższe.
Pytanie 7
Ułóż w odpowiedniej kolejnosci:
1. aktywacja kinazy roslinnej zależnej od kalmoduliny;
2. zapłodnienie;
3. wzrost steżenia jonów Ca2+.
2,3,1.
Pytanie 8
W jakiej fazie dojrzewania oocytu najlepiej wprowadzac jadro:
w metafazie;
Pytanie 9
Zaznacz prawidłowa odpowiedz:
w komórce niezróżnicowanej i komórkach somatycznych proces ich dojrzewania jest regulowany w podobny sposób;
Pytanie 10
Od czego zależny jest poziom MPF (maturation promoting factor):
od progesteronu i zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
Pytanie 11
Jakie stadia rozwoju komórkowego nie wystepuja w procesie klonowania:
dojrzała komórka jajowa;
Pytanie 12
Metoda dzielenia i bisekcji to:
metoda podziału blizniaczego;
Pytanie 13
Białka E2F,rb i p53 w genomie ludzkim sa:
żadna nie jest prawidłowa
Pytanie 14
Białka RAS:
wpływaja na transkrypcje białka RB
sa aktywowane przez GTP
tworza nadrodzine w której skład wchodza m.in. :białka Rho
Pytanie 15
Proces proliferacji:
charakteryzuje komórki nowotworowe
jest swoisty dla komórek merystematycznych
polega na gwałtownym mnożeniu sie komórek