Fiszki

Kultury tkankowe 2

Test w formie fiszek Test część 2 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 96 Rozwiązywany: 4457 razy
Które z poniższych twierdzen odnosza sie do procesu klonowania roslin:
potrzebne jest niewiele czynników do regulacji procesu różnicowania komórek i tkanek;
wszystkie powyższe.
jest różne i łatwiejsze od klonowania zwierzat;
rosliny posiadaja zdolnosc prostego odróżniania sie komórki od tkanki;
wszystkie powyższe.
Które stwierdzenie nie jest prawidłowe:
izolacja blastomerów to jedna z metod klonowania zarodkowego;
w metodzie transplantacji jader przeżywalnosc zarodków jest wysoka.
klonowanie somatyczne to klonowanie tkanek całkowicie zróżnicowanych;
technologie klonowania można podzielic w zależnosci od użytego eksplantu;
w metodzie transplantacji jader przeżywalnosc zarodków jest wysoka.
Co to jest eksplant:
organizm transgeniczny;
ostateczna forma materiału po procesie klonowania.
materiał organiczny użyty do powielania;
zarodek w jakimkolwiek stadium rozwoju;
materiał organiczny użyty do powielania;
Co to jest enukleacja:
degradacja materiału genetycznego;
usuwanie jadra oocytu;
żadna z powyższych.
proces służacy do przeprowadzania powielania materiału genetycznego;
usuwanie jadra oocytu;
Receptory TLR:
pełnia funkcje jako homo- i heterodimery;
maja miejsce wiazania dla ligandów tylko pochodzenia wirusowego;
rozpoznaja zwiazki chemiczne, lipopeptydy LPS, czasteczki liposacharydowe i tylko dwuniciowe RNA.
zbudowane sa z 2 homologów
pełnia funkcje jako homo- i heterodimery;
W odniesieniu do klonowania istotne jest:
czas przeznaczony na dekompensacje;
wszystkie powyższe.
aktywacja jako konieczny etap;
bariera pomiedzy stanem komórki jajowej a stanem w którym sa blastomery;
wszystkie powyższe.
Ułóż w odpowiedniej kolejnosci:
1. aktywacja kinazy roslinnej zależnej od kalmoduliny;
2. zapłodnienie;
3. wzrost steżenia jonów Ca2+.
2,1,3;
3,2,1;
1,2,3;
2,3,1.
2,3,1.
W jakiej fazie dojrzewania oocytu najlepiej wprowadzac jadro:
do pierwszorzedowego oocytu;
do drugorzedowego oocytu;
nie ma znaczenia faza rozwoju oocytu.
w metafazie;
w metafazie;
Zaznacz prawidłowa odpowiedz:
mitoza przebiega w 10 etapach
w procesie mejozy bierze udział tylko jedna cyklina;
w komórce niezróżnicowanej i komórkach somatycznych proces ich dojrzewania jest regulowany w podobny sposób;
regulacja cyklu komórkowego jest mniej złożona niż w komórce somatycznej;
w komórce niezróżnicowanej i komórkach somatycznych proces ich dojrzewania jest regulowany w podobny sposób;
Od czego zależny jest poziom MPF (maturation promoting factor):
od progesteronu i nie zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
od estrogenu i zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
od estrogenu i nie zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
od progesteronu i zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
od progesteronu i zmienia sie w trakcie dojrzewania oocytu i rozwoju zarodka;
Jakie stadia rozwoju komórkowego nie wystepuja w procesie klonowania:
dojrzała komórka jajowa;
zarodek
blastocyst.
oocyt;
dojrzała komórka jajowa;
Metoda dzielenia i bisekcji to:
metoda podziału blizniaczego;
metoda izolacji blastomerów;
metoda regeneracji blastomerów;
metoda transplantacji jader komórkowych.
metoda podziału blizniaczego;
Białka E2F,rb i p53 w genomie ludzkim sa:
kodowane przez wiele loci na jednym chromosomie
żadna nie jest prawidłowa
kodowane przez jedno loci na jednym chromosomie
kodowanie przez dwa loci bez sprzeżenia
żadna nie jest prawidłowa
Białka RAS:
wpływaja na transkrypcje białka RB
tworza nadrodzine w której skład wchodza m.in. :białka Rho
nie wpływaja na transkrypcje białka RB
sa aktywowane przez GTP
wpływaja na transkrypcje białka RB
tworza nadrodzine w której skład wchodza m.in. :białka Rho
sa aktywowane przez GTP
Proces proliferacji:
polega na gwałtownym mnożeniu sie komórek
żadna nie jest prawidłowa
jest swoisty dla komórek merystematycznych
charakteryzuje komórki nowotworowe
polega na gwałtownym mnożeniu sie komórek
jest swoisty dla komórek merystematycznych
charakteryzuje komórki nowotworowe