Pytania i odpowiedzi

Wybrane czasowniki nieregularne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wybrane czasowniki nieregularne.
Ilość pytań: 92 Rozwiązywany: 2335 razy
Pytanie 1
rozkazywać, nakazywać
befehlen, befahl, befohlen
Pytanie 2
ratować, wydobywać, chronić
bergen, barg, geborgen
Pytanie 3
oszukiwac, kantować, zdradzać
betrügen, betrog, betrogen
Pytanie 4
poruszać, wzruszać
bewegen, bewog, bewogen
Pytanie 5
zginać, uginać, odginać
biegen, bog, gebogen
Pytanie 6
nająć, wynająć
dingen, dang, gedungen
Pytanie 7
młócić, bić
dreschen, drosch, gedroschen
Pytanie 8
polecać, zalecać
empfehlen, empfahl, empfohlen
Pytanie 9
gasnąć, wygasać
erlöschen, erlosch, erloschen
Pytanie 10
rozważać
erwägen, erwog, erwogen
Pytanie 11
bić się, walczyć (na szable)
fechten, focht, gefochten
Pytanie 12
splatać, pleść, wić
flechten, flocht, geflochten
Pytanie 13
uciekać, zbiec, unikać
fliehen, floh, geflohen
Pytanie 14
fermentować, wrzeć, burzyć się
gären, gor, gegoren
Pytanie 15
rodzić się, zrodzić się
gebären, gebar, geboren