Wybrane czasowniki nieregularne, fiszki z języka niemieckiego

Wybrane czasowniki nieregularne.

Fiszki, Język niemiecki, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
drzeć, wyrywać
reißen, riss, gerissen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wyzdrowieć, powracać do zdrowia
genesen, genas, genesen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
blaknąc, płowieć
verbleichen, verblich, verblichen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
gasnąć, wygasać
erlöschen, erlosch, erloschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
grzmocić, dawać lanie
hauen, hieb, gehauen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
kłuć, przebić
stechen, stach, gestochen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
cieknąć, ciec, płynąć, wyciekać
rinnen, rann, geronnen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mieć wartość, być wartym coś tam, być uznawanym za...
gelten, galt, gegolten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czołgać się, pełzać
kriechen, kroch, gekrochen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wybaczać, przebaczać
verzeihen, verzieh, verziehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozważać
erwägen, erwog, erwogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mleć
mahlen, mahlte, gemahlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
obmyślać, dumać
sinnen, sann, gesonen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
doić, wyzyskiwać
melken, molk, gemolken
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
fermentować, wrzeć, burzyć się
gären, gor, gegoren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
walczyć, zmagać się
ringen, rang, gerungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
sypać, kurzyć się
stieben, stob, gestoben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozłupywać, rozszczepiać
spalten, spaltete, gespalten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
strzyc, kosić, przycinać
scheren, schor, geschoren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
poddawać się, zmiękczać
weichen, wich, gewichen