Wybrane czasowniki nieregularne, fiszki z języka niemieckiego

Wybrane czasowniki nieregularne.

Fiszki, Język niemiecki, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
sypać, kurzyć się
stieben, stob, gestoben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
tworzyć, ustanawiać
schaffen, schuf, geschaffen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
żarzyć się, tlić się
glimmen, glomm, geglommen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
kroczyć, stąpać
schreiten, schritt, geschritten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozkazywać, nakazywać
befehlen, befahl, befohlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
strzelać, wytryskać
schießen, schoss, geschossen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ładować, załadowywać
laden, lud, geladen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wcinać, połykać, oplatać
schlingen, schlang, geschlungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rzucać, wyrzucać, wyświetlać
werfen, warf, geworfen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zginać, uginać, odginać
biegen, bog, gebogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
chłeptać, żłopać, napić się
saufen, soff, gesoffen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ślizgać się, sunąć, szybować
gleiten, glitt, geglitten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
kołysać, siekać, ważyć
wiegen, wog, gewogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
fermentować, wrzeć, burzyć się
gären, gor, gegoren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
równać się, być podobnym do
gleichen, glich, geglichen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dziać się, zdarzać się
geschehen, geschah, geschehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
bić się, walczyć (na szable)
fechten, focht, gefochten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozwijać się, kwitnąć
gedeihen, gedieh, gediehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
radzić, zgadywać
raten, riet, geraten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
walczyć, zmagać się
ringen, rang, gerungen