Powtórzenie: AUG pytania T/N

egzamin AUG - część pytania tak/nie

Informatyka, Ogólny.

czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aS | Sb | e
NIE
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa | e
TAK
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa |
TAK
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → SS | Sb | e
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSb | X, X → bSa | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSa | bSb | ba
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo puste? S→ abS | Sba | aa
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abaa”? S→ abS | Saa | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ SabS | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ aSa | bSb | ab
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „baba”? S→ aSb | bSa | e (
TAK
czy język gramatyki jest skończony? S→ abS | bSa | a
NIE
czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ aSb | bSa | e
NIE
czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ SS | bSb | ab
NIE
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | SbS | aSb
TAK
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ aSb | bSa | SS
TAK
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SaS | bSb | a
NIE
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | bSb | a
NIE
automat stosowy w każdym kroku wczytuje dokładnie jeden znak?
NIE

Sprawdź proponowane testy powiązane z "AUG pytania T/N".

Programowanie
Informatyka, Studia
58
Ucyf
Informatyka, Studia
37
Informatyka, Liceum, Technikum
20
Informatyka, Liceum, Technikum
11