Powtórzenie: AUG pytania T/N

egzamin AUG - część pytania tak/nie

Informatyka, powtórzenie. 71 pytań.

REKLAMA
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aS | Sb | e
NIE
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa | e
TAK
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa |
TAK
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → SS | Sb | e
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSb | X, X → bSa | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSa | bSb | ba
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo puste? S→ abS | Sba | aa
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abaa”? S→ abS | Saa | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ SabS | e
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ aSa | bSb | ab
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „baba”? S→ aSb | bSa | e (
TAK
czy język gramatyki jest skończony? S→ abS | bSa | a
NIE
czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ aSb | bSa | e
NIE
czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ SS | bSb | ab
NIE
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | SbS | aSb
TAK
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ aSb | bSa | SS
TAK
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SaS | bSb | a
NIE
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | bSb | a
NIE
automat stosowy w każdym kroku wczytuje dokładnie jeden znak?
NIE
REKLAMA
© 2019 Memorizer.pl | Wykonanie: SpaceLab

Kontakt Regulamin

Strona: (1 / 4) AUG pytania T/N, test z odpowiedziami.

Dział: Informatyka,
Test wiedzy online
Autor: dbmaster