AUG pytania T/N, fiszki z informatyki

egzamin AUG - część pytania tak/nie

Fiszki, Informatyka, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Żeby gramatyka była LL(1), to musi być jednoznaczna
NIE
TAK
Żeby gramatyka była LL(1), to musi być jednoznaczna
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obliczenie automatu stosowego ma zawsze dokładnie tyle kroków, ile znaków ma wczytane słowo?
NIE
TAK
Obliczenie automatu stosowego ma zawsze dokładnie tyle kroków, ile znaków ma wczytane słowo?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Determinizacja automatu skończonego może spowodować wykładniczą eksplozję liczby stanów?
NIE
TAK
Determinizacja automatu skończonego może spowodować wykładniczą eksplozję liczby stanów?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
LL(1) zawartość stosu odpowiada temu, co ma być jeszcze wczytane z wejścia
TAK
NIE
LL(1) zawartość stosu odpowiada temu, co ma być jeszcze wczytane z wejścia
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Język STOP jest obliczalny?
NIE
TAK
Język STOP jest obliczalny?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
LL(1) to należy ją poddać lewostronnej faktoryzacji
TAK
NIE
LL(1) to należy ją poddać lewostronnej faktoryzacji
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
(S)LR(1) to musi zawierać jednostronną rekursję
NIE
TAK
(S)LR(1) to musi zawierać jednostronną rekursję
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Parsery [S]LR(1) odtwarzają drzewo wyprowadzenia od korzenia do liści
TAK
NIE
Parsery [S]LR(1) odtwarzają drzewo wyprowadzenia od korzenia do liści
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ SabS | e
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ SabS | e
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które można z niej wyprowadzić ma tylko jedno drzewo wyprowadzeń?
NIE
TAK
Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które można z niej wyprowadzić ma tylko jedno drzewo wyprowadzeń?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które mozna z niej wyprowadzić ma tylko jedno wyprowadzenie?
TAK
NIE
Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które mozna z niej wyprowadzić ma tylko jedno wyprowadzenie?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ aSa | bSb | ab
TAK
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ aSa | bSb | ab
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo puste? S→ abS | Sba | aa
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo puste? S→ abS | Sba | aa
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj automatu skończonego?
TAK
NIE
Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj automatu skończonego?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każdy język bezkontekstowy jest skończony?
NIE
TAK
Każdy język bezkontekstowy jest skończony?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dla każdego języka regularnego istnieje rozpoznający go automat skończony?
TAK
NIE
Dla każdego języka regularnego istnieje rozpoznający go automat skończony?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sklejanie języków regularnych jest językiem regularnym?
NIE
TAK
Sklejanie języków regularnych jest językiem regularnym?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
LL(1) na stosie mogą znajdować się terminale i nieterminale
TAK
NIE
LL(1) na stosie mogą znajdować się terminale i nieterminale
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każdy język skończony jest regularny?
NIE
TAK
Każdy język skończony jest regularny?
NIE
TAK