AUG pytania T/N, fiszki z informatyki

egzamin AUG - część pytania tak/nie

Fiszki, Informatyka, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W automatach stosowych mogą występować e-przejścia?
TAK
NIE
W automatach stosowych mogą występować e-przejścia?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każdy język skończony jest regularny?
NIE
TAK
Każdy język skończony jest regularny?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SaS | bSb | a
TAK
NIE
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SaS | bSb | a
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSb | X, X → bSa | e
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSb | X, X → bSa | e
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
tablica konstruowana w algorytmie CYK zawiera liczby całkowite?
TAK
NIE
tablica konstruowana w algorytmie CYK zawiera liczby całkowite?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy język gramatyki jest skończony? S→ abS | bSa | a
TAK
NIE
czy język gramatyki jest skończony? S→ abS | bSa | a
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abaa”? S→ abS | Saa | e
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abaa”? S→ abS | Saa | e
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „baba”? S→ aSb | bSa | e (
NIE
TAK
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „baba”? S→ aSb | bSa | e (
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj maszyny Turinga?
TAK
NIE
Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj maszyny Turinga?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każdy język bezkontekstowy jest kontekstowy?
NIE
TAK
Każdy język bezkontekstowy jest kontekstowy?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obliczenie automatu stosowego może być nieskończone („zapętlać się”)?
NIE
TAK
Obliczenie automatu stosowego może być nieskończone („zapętlać się”)?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obliczenie automatu stosowego ma zawsze dokładnie tyle kroków, ile znaków ma wczytane słowo?
TAK
NIE
Obliczenie automatu stosowego ma zawsze dokładnie tyle kroków, ile znaków ma wczytane słowo?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przecięcie języków regularnych jest językiem regularnym?
NIE
TAK
Przecięcie języków regularnych jest językiem regularnym?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Język STOP jest częściowo obliczalny?
TAK
NIE
Język STOP jest częściowo obliczalny?
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Analizator składniowy generowany przez Yacca/Bisona to rodzaj wielotaśmowej maszyny Turinga?
NIE
TAK
Analizator składniowy generowany przez Yacca/Bisona to rodzaj wielotaśmowej maszyny Turinga?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
TAK
NIE
czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
TAK
NIE
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa |
NIE
TAK
czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa |
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W gramatykach bezkontekstowych, w prawych stronach produkcji może być co najwyżej po jednym nieterminalu?
NIE
TAK
W gramatykach bezkontekstowych, w prawych stronach produkcji może być co najwyżej po jednym nieterminalu?
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Parsery LL(1) obchodzą drzewo wyprowadzania w porządku postfiksowym
NIE
TAK
Parsery LL(1) obchodzą drzewo wyprowadzania w porządku postfiksowym
NIE
TAK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | bSb | a
NIE
TAK
czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | bSb | a
NIE
TAK