Pytania i odpowiedzi

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 24227 razy
Pytanie 1
Strefy klimatyczne ułożone są:
równoleżnikowo
Pytanie 2
Opisz cechy klimatu górskiego.
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej
maleje
średnia roczna temperatura powietrza i
zwiększają
się roczne sumy opadów.
Pytanie 3
Jakie czynniki są wspólne dla obszarów tej samej strefy klimatycznej?
klimat
Pytanie 4
Połącz cyfrę ze strefą krajobrazową.
2
tundra
1
tajga
4
wilgotne lasy równikowe
3
pustynie gorące
5
lasy podzwrotnikowe
6
pustynie chłodne
7
step
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Jaguary żyją w Ameryce Południowej.
Do krajobrazów kształtowanych przez człowieka zaliczamy krajobrazy rolnicze, przemysłowe i miejskie
Pytanie 6
Ile jest stref klimatycznych?
pięć
Pytanie 7
Klimat w którym występują spore opady i chłodne lata oraz łagodne zimy to:
klimat morski
Pytanie 8
Strefy krajobrazowe charakteryzuje zbliżona:
roślinność
Pytanie 9
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
sawanna
Pytanie 10
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
tundra
Pytanie 11
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
step
Pytanie 12
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
tajga
Pytanie 13
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
wilgotne lasy równikowe