Fiszki

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 16190 razy
Strefy klimatyczne ułożone są:
równoleżnikowo
południkowo
równoleżnikowo
Opisz cechy klimatu górskiego.
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej
. . . . . . . .
średnia roczna temperatura powietrza i
. . . . . . . .
się roczne sumy opadów.
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej maleje średnia roczna temperatura powietrza i zwiększają się roczne sumy opadów.
Jakie czynniki są wspólne dla obszarów tej samej strefy klimatycznej?
wysokość względna
klimat
pogoda
te same zwierzęta
wysokość bezwzględna
ta sama roślinność
klimat
Połącz cyfrę ze strefą krajobrazową.
2
tundra
1
tajga
4
wilgotne lasy równikowe
3
pustynie gorące
5
lasy podzwrotnikowe
6
pustynie chłodne
7
step
Zaznacz zdania prawdziwe.
Tajga jest obszarem nie porośniętym lasami.
Do krajobrazów kształtowanych przez człowieka zaliczamy krajobrazy rolnicze, przemysłowe i miejskie
Pustynie lodowe występują wyłącznie na półkuli północnej.
Strefy krajobrazowe są ograniczone do jednego kontynentu.
Jaguary żyją w Ameryce Południowej.
Stref klimatycznych jest więcej niż stref krajobrazowych.
Do krajobrazów kształtowanych przez człowieka zaliczamy krajobrazy rolnicze, przemysłowe i miejskie
Jaguary żyją w Ameryce Południowej.
Ile jest stref klimatycznych?
pięć
sześć
siedem
cztery
pięć
Klimat w którym występują spore opady i chłodne lata oraz łagodne zimy to:
klimat kontynentalny
klimat morski
klimat morski
Strefy krajobrazowe charakteryzuje zbliżona:
pogoda
roślinność
wysokość względna
rzeźba terenu
roślinność
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
sawanna
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
tundra
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
step
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
tajga
Krajobraz przedstawiony na zdjęciu to:
wilgotne lasy równikowe