Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze polskie bitwy

Pytanie 1
Bitwa pod Cedynią
972
Pytanie 2
Obrona Głogowa
1109
Pytanie 3
Bitwa pod Koronowem
1410
Pytanie 4
Bitwa pod Orszą
1514
Pytanie 5
Oblężenie Pskowa
1581
Pytanie 6
Bitwa pod Kircholmem
1605
Pytanie 7
Bitwa pod Kłuszynem
1610
Pytanie 8
Bitwa pod Oliwą
1627
Pytanie 9
Obrona Jasnej Góry
1655
Pytanie 10
Odsiecz wiedeńska
1683
Pytanie 11
Szarża pod Samosierrą
1808
Pytanie 12
Bitwa pod Raszynem
1809
Pytanie 13
Bitwa pod Kostiuchnówką
1916
Pytanie 14
Obrona Lwowa
1918
Pytanie 15
Bitwa warszawska
1920