Pytania i odpowiedzi

J. Polski - Romantyzm

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Proszę o dawanie komentarzy jeśli coś w moim teście się nie zgadza.
Ilość pytań: 44 Rozwiązywany: 8300 razy
Pytanie 1
Podaj czas trwania romantyzmu w Europie (wieki).

(wzór przykładowej odpowiedzi np. IX-XII)
XVIII-XIX
Pytanie 2
Podaj czas trwania epoki romantyzmu w Polsce (rok).

(wzór np. 1444-1777)
1822-1863
Pytanie 3
Podaj ramy czasowe trwania romantyzmu w Europie (rok).

(wzór np. 1222-1888)
1789-1848
Pytanie 4
Napisz co się stało w 1789r. (nie musi być dużymi literami)
wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Pytanie 5
Co się wydarzyło w 1848r.?
Wiosna Ludów
Pytanie 6
Co się wydarzyło w 1822r.?
wydanie przez Mickiewicza ballad i romansów
Pytanie 7
Co się wydarzyło w 1863r.?
powstanie styczniowe
Pytanie 8
Z czym Ci się kojarzy romantyzm? (wybór wielokrotny)
bunt
ludowość
dualizm świata
wrażliwość, mistycyzm, indywidualność
wyzwolenie z klasycznych reguł
miłość, uczucia
natura
Pytanie 9
....- świat realny i duchowy współistnieja jednocześnie
Dualizm świata
Pytanie 10
...-rodzaj zabiegu literackiego polegający na celowym wprowadzeniu czytelnika w błąd
Mistyfikacja literacka
Pytanie 11
Niem. Sturm und Drang (czyt. szturm und drang) to po polsku:
okres burzy i naporu
Pytanie 12
Jeden z najbardziej znanych niemieckich filozofów romantyzmu (widoczny na obrazku):
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Pytanie 13
Napisał ,,Pieśni Osjana''- najsłynniejszą mistyfikacje literacką w Europie
James Macpherson
Pytanie 14
Napisał ,,Fausta''i ,,Cierpienia Młodego Wertera''. Najwybitniejszy poeta niemiecki w dobie romantyzmu
Johann Wolfgang Goethe
Pytanie 15
Napisał ,,Odę do Młodości'' i ,,Romantyczność''. Jeden z najwybitniejszych polskich poetów. Był współzałożycielem Towarzystwa Filomatów oraz Filaretów
Adam Mickiewicz
Pytanie 16
...-zainteresowanie gotykiem i odwołanie do średniowiecza (do architektury, literatury, duchowości, obyczajowości rycerskiej). Umieszczanie bohaterów w atmosferze grozy, tajemniczości. Zwrócenie uwagi na świat nadprzyrodzony.
Gotycyzm
Pytanie 17
... -powieść napisana w formie listów
Powieść epistolarna
Pytanie 18
Cechy światopoglądu romantycznego:
narzędziem poznania świata jest uczucie i rozum
świat jest materialny i duchowy
świat objaśnia poeta
metafizyczne, tajemnice intuicyjne wyczuwają prości, wrażliwi ludzie
Pytanie 19
... - gatunek synkretyczny (łączący elementy liryki, epiki i dramatu)
Ballada
Pytanie 20
Elementy epickie występujące w balladzie to:
opis
fabuła
narrator