Pytania i odpowiedzi

Antyczna Grecja - 101 Pytań

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :)
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10672 razy
Pytanie 21
Twórca ustroju Sparty i reform przeprowadoznych w IX w. jest:
Likurg
Pytanie 22
Pełnoprawni obywatele Sparty zjamujący się doskonaleniem sztuk wlaki to:
Spartanie
Pytanie 23
Ludność Sparty nieposiadająca pełni praw obywatelskich, zjamująca się rzemiosłem handlem, żeglugą to:
Periojkowie
Pytanie 24
Niewolnicy państwowi niemający żadnych praw, których obowiązkiem była uprawa ziemi to:
Heloci
Pytanie 25
W skład tego organu wchodizło 2 królów i 28 Spartan (powyżej 60 lat), podajmował najważniejsze decyzje:
Geruzja
Pytanie 26
Organ władzy wykonawczej, w skłąd wchodizło 5 członków, kontrolowali administrację, królów i obyczaje:
Eforat
Pytanie 27
Organ władzy państwowej; zbierano się na agorze, głosowano krzykiem:
Zgromadzenie ludowe
Pytanie 28
Ciężkozbrojna piechota armii spartańskiej to:
hoplici
Pytanie 29
Tarcza żołnierza spartańskiego nosiła nazwę:
hoplon
Pytanie 30
Szyk, w którym walczyli Spartanie nazywał się:
falanga
Pytanie 31
Krótka, zwięzła wypowiedź (od nazwy terytorium - Lakonia)
lakoniczna
Pytanie 32
Związek miast peloponezkich pod przewodnictwem Sparty, utworozny w VI w.p.n.e w celu wspólnego prowadzenia wojny to:
symmachia
Pytanie 33
Najbardziej znany port Aten:
Pireus
Pytanie 34
Mury łączące Ateny z portem w Pireusie nosily nazwę:
długie mury
Pytanie 35
Ateńska arystokracja, "szlachetnie urodzeni" to:
Eupatrydzi
Pytanie 36
Na czele Aten stali:
archontowie
Pytanie 37
Po roku urzędowania archontowie wchodzili w skład najwyższej rady, która nosiła nazwę:
Areopag
Pytanie 38
Spisanie praw przez Drakona nastąpiło w roku:
621
Pytanie 39
Reformy Solona przeprowadzono w roku:
594
Pytanie 40
Podziału ludności Aten na 4 grupy majątkowe dokonał:
Solon