Test z odpowiedziami

Najważniejsze wydarzenia średniowiecza

Podaj datę obalenia Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza zachodniorzymskiego.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Podaj datę koronacji Ottona I
Kiedy nastąpił ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem?
Podaj datę powistania zakonu Templariuszy.
Dalej
Pozostały 2 strony