Powtórzenie: romanizm polski

Historia sztuki, powtórzenie. 29 pytań.

podaj nazwa zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...) oraz wiek
Picture 0
rotunda św. Prokopa w Strzelnie XIw.
podaj nazwa zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 1
rotunda i palatium w Ostrowiu Lednickim Xw.
podaj nazwa zabytku i oraz wiek
Picture 2
kościół św. Greona na Wawelu XIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 3
I katedra w Poznaniu Xw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 4
rotunda i palatium w Ostrowiu Lednickim Xw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 5
kościół św. Andrzeja w Krakowie XIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 6
rotunda i palatium w gieczu Xw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 7
kolegiata w kruszywicy XIIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 8
I kościół w gnieźnie Xw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 9
rotunda św. Mikołaja w Cieszynie Xiw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 10
kościół norbertanek w strzelnie XIIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 11
kolegiata w tumie pod łęczycą XIIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 12
kościół kanoników regularnych w Czerwieńsku XIIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 13
rotunda NMP na wawelu Xw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 14
opactwo benedyktyńskie w Tyńcu XIw.
podaj nazwę zabytku i miejscowość, w której się znajduje (... w ...)oraz wiek
Picture 15
kolegiata w kruszwicy XIIw.
podaj nazwę i wiek zabytku
Picture 16
drzwi płockie XIIw
nazwij dzieło
Picture 17
patena kaliska Mieszka III starego
nazwij, podaj miejscowość i wiek
Picture 18
drzwi gnieźnieńskie, gniezno XIIw.
nazwij, podaj miejsce i wiek
Picture 19
tympanon koscioła św. trójcy i NMP w Strzelnie XIIIw.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.