Pytania i odpowiedzi

Mieszaniny i sposoby rozdzielania mieszanin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Znowu o chemii... xD Tym razem mieszaniny oraz sposoby ich rozdzielania.
I znów I klasa gimnazjum. ;)
Powodzenia!
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 29621 razy
Pytanie 1
Mieszanina ... to taka, której składników nie możemy rozróżnić.

W miejscu "..." powinno znaleźć się:
jednorodna
Pytanie 2
W jaki sposób najszybciej rozdzielić mieszaninę wody i piasku?
Poprzez sedymentację i dekantację.
Pytanie 3
Różnicę czego wykorzystujemy w destylacji?
temperatur wrzenia
Pytanie 4
Zaznacz przedmioty, które będą Ci potrzebne, do rozdzielenia wody i oleju jadalnego.
rozdzielacz
zlewka
Pytanie 5
Najpierw do mieszaniny dolewamy wody (H20). Uzyskaną mieszaninę filtrujemy za pomocą sączka. Osad odkładamy na szalkę Petriego, a wodę z roztworu odparowujemy. Substancję, która pozostała, odkładamy na drugą szalkę Petriego.

W ten sposób rozdzieliliśmy...
mieszaninę soli i pieprzu
Pytanie 6
Podaj przyrząd, za pomocą którego rozdzielimy mieszaninę siarki i opiłków żelaza.
magnes
Pytanie 7
Wypisz trzy przedmioty potrzebne do przeprowadzenia filtracji. [w kolejności alfabetycznej, oddzielone spacją]
lejek sączek zlewka
Pytanie 8
Zaznacz mieszaniny, które rozdziela się poprzez destylację.
woda i aceton
woda, aceton i alkohol etylowy
woda i alkohol etylowy
Pytanie 9
Zaznacz metody, za pomocą których rozdzielimy mieszaniny niejednorodne.
sedymentacja
dekantacja
sączenie
za pomocą magnesu
za pomocą sita
Pytanie 10
Jak nazywa się przedmiot służący do destylacji?
zestaw do destylacji