Pytania i odpowiedzi

Zwiazki organiczne - cytologia.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Łatwe : > Powodzenia.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 3899 razy
Pytanie 1
Aminokwasy dostarczane przez pokarm to :
Egzogenne
Pytanie 2
Aminokwasy ktore wytwarza organizm to :
Endogenne
Pytanie 3
Zwiazki zawierajace 10-99 reszt aminokwasów nazywamy :
Polipeptydami
Pytanie 4
Wiązanie przedstawione na obrazku to wiązanie :
Peptydowe
Pytanie 5
Spirala Paulinga ( Bialka ) to struktura....
drugorzędowa
Pytanie 6
Nieodwracalne Naruszenie struktury trzecio lub czwartorzedowej u bialek to :
Denaturacja
Pytanie 7
Bialka fibrylarne są rozpuszczalne w wodzie ?
Nie
Pytanie 8
Bialka proste czyli -
Proteiny
Pytanie 9
Aldechyd fosfoglicerynowy - ile zawiera atomów węgla ?
3
Pytanie 10
Ryboza to :
Pentoza
Pytanie 11
Sacharoza zbudowana jest z :
Glukozy i fruktozy
Pytanie 12
Magazyn energi u roślin to :
skrobia
Pytanie 13
Polisacharydy są cukrami o słodkim smaku ?
Nie
Pytanie 14
Tluszczami nasyconymi sa tluszcze :
Zwierzęce
Pytanie 15
W RNA zamiast tyminy wystepuje :
Uracyl