Fiszki

Zwiazki organiczne - cytologia.

Test w formie fiszek Łatwe : > Powodzenia.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 3898 razy
Aminokwasy dostarczane przez pokarm to :
Egzogenne
Aminokwasy ktore wytwarza organizm to :
Endogenne
Zwiazki zawierajace 10-99 reszt aminokwasów nazywamy :
Polipeptydami
Wiązanie przedstawione na obrazku to wiązanie :
Peptydowe
Spirala Paulinga ( Bialka ) to struktura....
drugorzędowa
Nieodwracalne Naruszenie struktury trzecio lub czwartorzedowej u bialek to :
Denaturacja
Bialka fibrylarne są rozpuszczalne w wodzie ?
Nie
Bialka proste czyli -
Proteiny
Aldechyd fosfoglicerynowy - ile zawiera atomów węgla ?
3
Ryboza to :
disacharyd
Heksoza
Tetroza
Trioza
Pentoza
Pentoza
Sacharoza zbudowana jest z :
Glukozy i fruktozy
Fruktozy i Galaktozy
Galaktozy i Glukozy
Glukozy i fruktozy
Magazyn energi u roślin to :
skrobia
Polisacharydy są cukrami o słodkim smaku ?
Nie
Tluszczami nasyconymi sa tluszcze :
Roślinne
Zwierzęce
Zwierzęce
W RNA zamiast tyminy wystepuje :
Uracyl