Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze daty 2560r. p.n.e. - 1945

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 104 pytania
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 4049 razy
Pytanie 1
Rok bitwy pod Maratonem (inwazja Perska na Grecję)
490
Pytanie 2
Rok bitwy pod Termopilami (inwazja Perska na Grecję)
480
Pytanie 3
Od kiedy do kiedy - Wojna Peloponeska
rok - rok
431 - 404
Pytanie 4
Podbój Persji przez Aleksandra Wielkiego
rok-rok
334-327 p.n.e.
Pytanie 5
Wzniesienie latarni morskiej w Aleksandrii (na Faros)
280
Pytanie 6
pierwsza wojna punicka ( Republika Rzymska vs Kartagina)
rok-rok
264-241 p.n.e.
Pytanie 7
Druga wojna punicka
rok-rok
218-201 p.n.e.
Pytanie 8
Trzecia wojna punicka przynosząca całkowitą klęskę Kartaginie, zburzenie
149-146 p.n.e.
Pytanie 9
Powstanie Spartakusa przeciwko Rzymowi, niewolnicy, wieśniacy przeciwko władzy
73
Pytanie 10
Kiedy został powołany pierwszy Triumwirat?
60 p.n.e.
Pytanie 11
Kiedy został powołany drugi triumwirat?
43 p.n.e.
Pytanie 12
Bitwa pod Akcjum (koniec republiki i początek cesarstwa)
31 p.n.e.
Pytanie 13
Wzniesienie Panteonu w Rzymie
27 p.n.e
Pytanie 14
Edykt mediolański, swoboda religijna, wyznaniowa w Imperium Rzymskim, Konstantyn Wielki
313
Pytanie 15
upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
476
Pytanie 16
Mahometa z Mekki do Medyny. Powstanie religii muzułmańskiej - islamu
622
Pytanie 17
Koronacja Karola Wielkiego
800
Pytanie 18
Przyjęcie chrztu (Mieszko I) przez Polskę
966
Pytanie 19
Zjazd Gnieźnieński
1000
Pytanie 20
Pokój Budziszyński
1018 n.e.

Powiązane tematy

#Historia