Pytania i odpowiedzi

Tkanki zwierzęce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa,tkanka łączna właściwa oporowa płynna i tkanka nerwowa
Ilość pytań: 54 Rozwiązywany: 80876 razy
Pytanie 21
W tkance mięśniowej gładkiej komórki mają wiele jąder a skurcze są szybkie.
fałsz
Pytanie 22
W tkance mięśniowej gładkiej filamenty ułożone są regularnie.
fałsz
Pytanie 23
Sarkomer to:
podstawowa jednostka funkcjonalna włókna mięśnia prążkowanego
Pytanie 24
Miofibryle złożone są z.......
miofilamentów
Pytanie 25
Tkanka łączna właściwa dzieli się na:
włóknistą
tłuszczową
siateczkowatą
zarodkową
Pytanie 26
Tkanką oporową nie jest:
włóknista
Pytanie 27
Tkanka płynna to krew i limfa.
prawda
Pytanie 28
Tkanka łączna właściwa posiada komórki chrzęstne.
fałsz
Pytanie 29
Tkanki łączne właściwe cechują się brakiem twardych, mineralnych elementów w istocie między komórkowej.
prawda
Pytanie 30
Tkanka właściwa włóknista wiotka inaczej:
luźna
Pytanie 31
Tkanka włóknista zwarta inaczej...
zbita
Pytanie 32
Tkanka właściwa zarodkowa inaczej.........
mezenchyma
Pytanie 33
Tkanka włóknista wiotka otacza naczynia krwionośne nerwy,mięśnie,współtworzy tkankę podskórną.Ma właściwości regeneracyjne.
prawda
Pytanie 34
Tkanka włóknista zwarta pełni rolę magazynującą.
fałsz
Pytanie 35
Tkanka właściwa tłuszczowa nie pełni roli ochronnej przed urazami i magazynującej.
fałsz
Pytanie 36
Tkanka właściwa siateczkowata zbudowana jest z komórek zdolnych do .....drobnoustrojów; buduje zrąb narządów krwiotwórczych: szpiku i śledziony oraz węzłów chłonnych i ......
fagocytozy grasicy
Pytanie 37
Tkanka łączna właściwa włóknista zwarta buduje ścięgna, więzadła,opony mózgowe,współtworzy skórę właściwą kręgowców.
prawda
Pytanie 38
Tkanka łączna oporowa chrzęstna-w jej skład wchodzą komórki chrzęstne zwane......
chondrocytami
Pytanie 39
wyróżnia się tkankę chrzęstną szklistą, sprężystą, włóknistą.
prawda
Pytanie 40
krtań tworzy:
chrząstka szklista

Powiązane tematy

#tkanki #tkankizwierzece