Pytania i odpowiedzi

Gałęzie prawa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Gałęzie prawa
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 6263 razy
Pytanie 1
Reguluje stosunki między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.Wywiera wpływ na prawo wewnętrzne państw.
Prawo międzynarodowe publiczne
Pytanie 2
Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione
prawo karne
Pytanie 3
Podstawowymi źródłami tego prawa są ustawy konstytucyjne
prawo konstytucyjne
Pytanie 4
Reguluje stosunki między pracodawcami a pracownikami określa ich prawa i obowiązki
prawo pracy
Pytanie 5
Normuje stosunki majątkowe i niektóre niemajątkowe między osobami fizycznymi i prywatnymi
prawo cywilne
Pytanie 6
Są zasadami całego prawa w państwie w którym obowiązują
prawo konstytucyjne
Pytanie 7
Reguluje organizacje i funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej a także ich relacje z obywatelami
prawo administracyjne

Powiązane tematy

#galezie #prawa #prawo