Pytania i odpowiedzi

Ekologia 3

Pytanie 1
Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę nazywamy:
antropopresją
Pytanie 2
Każda populacja ma własny, niepowtarzalny zestaw genów, tak zwaną:
pulę genową
Pytanie 3
Olbrzymie zbiorowiska, obejmujące całą formację roślinną i zwierzęta żyjące w danej strefie klimatycznej
biomy
Pytanie 4
Podstawowe pojęcia uporządkowane w sposób hierarchiczny to:
osobnik->populacja->ekosystem->krajobraz ekologiczny->biosfera
Pytanie 5
Różnica między rozrodczością i śmiertelnością to:
przyrost naturalny
Pytanie 6
Typ rozmieszczenia skupiskowego prezentują:
antylopy
sardynki
stokrotki
Pytanie 7
Które rozmieszczenie populacji występuje najrzadziej?
równomierne
Pytanie 8
Strefa przejściowa między różnymi sąsiadującymi ze sobą ekosystemami to:
ekoton
Pytanie 9
Liczebność populacji na nowym terenie rośnie aż do osiągnięcia granicy zwanej:
pułapem wydolności
Pytanie 10
Populacje ludzkie już dawno przekroczyły pułap wydolności środowiska
prawda
Pytanie 11
Ostateczna, trwałą postać ekosystemu to:
klimaks
Pytanie 12
Ostateczną formą sukcesji jeziora w naszym klimacie jest:
las
Pytanie 13
W typowym ekosystemie producenci wykorzystują jedynie ok.(...) docierającej do nich energii słonecznej
1%
Pytanie 14
Organizmy o szerokim zakresie tolerancji:
eurybionty
Pytanie 15
Organizmy o wąskim zakresie tolerancji:
stenobionty