Test z odpowiedziami

Ekologia 3

Pytanie 1
Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę nazywamy:
Pytanie 2
Każda populacja ma własny, niepowtarzalny zestaw genów, tak zwaną:
Pytanie 3
Olbrzymie zbiorowiska, obejmujące całą formację roślinną i zwierzęta żyjące w danej strefie klimatycznej
Pytanie 4
Podstawowe pojęcia uporządkowane w sposób hierarchiczny to:
Pytanie 5
Różnica między rozrodczością i śmiertelnością to:
Dalej
Pozostało 5 stron