Pytania i odpowiedzi

Historia sztuki - Bizancjum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jest dopiero październik a ja już mam ochotę na kms.
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 686 razy
Pytanie 1
Nazwij pojęcie: rodzaj wsparcia w kształcie trójkąta sferycznego umożliwiający przejście od kwadratu podbudowy kopuły do jej kolistej podstawy
pendentyw
Pytanie 2
Nazwij pojęcie: sklepienie zamknięte w kształcie czaszy
Kopuła
Pytanie 3
Podpisz rodzaj głowicy
głowica koszowa
Pytanie 4
Podpisz rodzaj głowicy
kapitel nasadnikowy
Pytanie 5
Nazwij pojęcie: galeria otwarta prześwitami w kierunku wnętrza budowli.
Empora
Pytanie 6
Nazwij pojęcie: Otwarta, półkolista nisza z ławą, zamykająca perystyl, często z kolumnadą.
eksedra
Pytanie 7
Podaj pojęcie: święte obrazy z wizerunkiem świętych, lub postaci boskich.
ikony
Pytanie 8
Nazwij pojęcie: ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowe a nawą, przeznaczoną dla wiernych.
ikonoztas
Pytanie 9
Nazwij pojęcie: obrazoburstwo, w chrześcijaństwie określenie ruchu negującego wszelkie przedstawienia sakralne, głównie Jezusa Chrystusa.
ikonoklazm
Pytanie 10
Nazwij pojęcie: umieszczenie głów postaci na jednej linii, niezależnie od miejsca i odległości od siebie postaci.
izokefalizm
Pytanie 11
Inne słowo na uproszczenie
synteza
Pytanie 12
Nazwij pojęcie: pomieszczenie umieszczone przy prezbiterium.
pastoforium
Pytanie 13
Nazwij pojęcie: kryty przedsionek przy przedniej ścianie kościoła. Zazwyczaj naprzeciwko prezbiterium (ołtarza).
narteks
Pytanie 14
Nazwij pojęcie: nawa poprzeczna.
transept
Pytanie 15
Nazwij pojęcie: niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolnostojąca lub połączona z większym budynkiem.
kaplica
Pytanie 16
Nazwij pojęcie: dobudówka otwarta do wewnątrz budynku, na planie półkola, lub eliptycznym.
absyda
Pytanie 17
Nazwij pojęcie: dekoracyjna rama wokół przedstawienia.
bordiura
Pytanie 18
Nazwij pojęcie: budynek, kaplica lub miejsce wydzielone w budynku kościelnym do udzielania chrztu.
baptysterium
Pytanie 19
Nazwij pojęcie: wielobarwne malowidło, które zdobi ściany, sufity, sklepienia czy rzeźby.
polichromia
Pytanie 20
Nazwij motyw ikonograficzny.
pantokrator

Przedstawienie Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego wszechświata z pismem świętym oraz symbolem błogosławienia.