Pytania i odpowiedzi

Rosja w II poł. XIX wieku

Pytanie 1
Aleksander II wstępuje na tron w roku
1855
Pytanie 2
Kiedy w Rosji przeprowadzono reformę uwłaszczeniową rok
1861
Pytanie 3
Kiedy przyznano uniwersytetom rosyjskim autonomię rok
1863
Pytanie 4
W którym roku weszła ustawa o ziemstwach
1864
Pytanie 5
organizacje samorządu terytorialnego w których składzie zasiadała szlachta rosyjska, mieszczaństwo i chłopi to
ziemstwa
Pytanie 6
W którym roku Aleksander II przeprowadził reformę sądownictwa
1864
Pytanie 7
W którym roku została przeprowadzona reforma szkolnictwa
1864
Pytanie 8
W którym roku ograniczono cenzurę w Rosji
1865
Pytanie 9
W którym roku wprowadzono Dumy Miejskie
1870
Pytanie 10
W którym roku skrócono służbę wojskową w armii rosyjskiej
1874
Pytanie 11
Kto założył Ziemię i Wolę
Aleksander Czernyszewski
Pytanie 12
W którym roku została założona Ziemia i Wola
1861
Pytanie 13
Kto założył pierwsze kółko narodnickie
Sergiusz Nieczajew
Pytanie 14
Kiedy powstało pierwsze kółko narodnickie
1869
Pytanie 15
Pomysł "pójścia w lud" narodników rok
1874